Plastamat - mini

Plastamat - mini je pogodan za plastifikaciju malih serija u više boja.

- najjednostavniji za rukovanje i održavanje
- idealan je za male serije
- radi sa malom količinom praha (već sa 100 grama)
- brzo i lako čišćenje
- posuda za prah, konusna sa fluidizacijom, zapremine 3 litra (4 kg) praha napajanje vazduhom 3-9 bar

potrošnja vazduha 100 -150 l/m

izlazni napon 80 kiloVolti

Plastamat - mini