Plastamat mini

Plastamat - mini je pogodan za plastifikaciju malih serija u više boja.
- najjednostavniji za rukovanje i održavanje         
- idealan je za male serije
- radi sa malom količinom praha (već sa 100 grama)
- brzo i lako čišćenje
- posuda za prah, konusna sa fluidizacijom, zapremine 3 litra (4 kg) praha 
- napajanje vazduhom 3-9 bar
- potrošnja vazduha 100 -150  l/m
- izlazni napon 70 kiloVolti

Plastamat mini